Leverings- en betalingsvoorwaarden

Foot-vision B.V.

 1. Toepasselijkheid
  Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt gratis verstrekt op uw verzoek. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
   
 2. Betalingsvoorwaarden
  Foot-vision B.V. probeert de gemaakte kosten in eerste instantie rechtstreeks te declareren bij uw zorgverzekering. Indien dit niet mogelijk is ontvant u een factuur per e-mail of post. Foot-vision B.V. hanteert de volgende betalingsvoorwaarden: 
  • De kosten die voortvloeien uit een (para)medische behandeling en/of verstrekking worden door ons bij de patiënt, dan wel bij de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht.
  • Het notabedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum op de bankrekeningnummer NL25RABO0102476128 te zijn bijgeschreven.
  • Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is Foot-vision B.V. gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.
  • Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kan de patiënt tot 14 dagen na de factuurdatum indienen via facturen@foot-vision.nl.
    
 3. Annulering
  Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Bij te laat annuleren worden de kosten voor een verzuimde afspraak in rekening gebracht.
  Door u geplaatste bestellingen (zolen/ortheses etc.) kunnen binnen 1 werkdag na de bestelling geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden.
   
 4. Restitutie
  De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Podotherapeutische zolen of ortheses zijn een hulpmiddel, er kan derhalve geen garantie gegeven worden over het effect van de therapie. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelend podotherapeut.
  Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
   
 5. Klachtenregeling
  In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling.

Bij twijfel of onduidelijkheid over de vergoeding kunt u het beste even contact op nemen met uw zorgverzekeraar.

Gratis voetcheck

Gratis voetcheck Combinatie podotherapeut en fysiotherapeut Twijfelt u of wij iets voor u...

Blog - Hormonen en podotherapie

Puberteit De meest voorkomende klacht, getriggerd door hormonen bij pubers, zijn zweetvoeten....

Blog - Beenlengteverschil

Heeft u het gevoel dat u scheef staat? Dat u niet helemaal in balans staat? Ziet u dat u geen...

Blog - Wandelschoenen

Podotherapeuten krijgen vaak vragen over wandelschoenen; waar moet ik op letten bij het kopen...

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.