Leverings- en betalingsvoorwaarden

Foot-vision Podotherapie

 1. Toepasselijkheid
  Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt gratis verstrekt op uw verzoek. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
   
 2. Betalingsvoorwaarden
  Foot-vision probeert de gemaakte kosten in eerste instantie rechtstreeks te declareren bij uw zorgverzekering. Indien dit niet mogelijk is wordt servicebureau Infomedics ingeschakeld. Infomedics verzorgt de debiteurenadministratie van zorgverleners en zorginstellingen in Nederland. De zorgverlener heeft haar vordering op de patiënt of op de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, overgedragen aan Infomedics. Infomedics hanteert de volgende betalingsvoorwaarden:
  • De kosten die voortvloeien uit een (para)medische behandeling en/of verstrekking worden door Infomedics bij de patiënt, dan wel bij de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht.
  • Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van Infomedics te zijn bijgeschreven.
  • Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is Infomedics gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.
  • Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst het bedrag van de nota aan Infomedics te betalen alvorens deze voor een eventuele vergoeding bij zijn Zorgverzekerings- maatschappij in te dienen. De patiënt dient dan op het declaratieformulier van de zorgverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan de patiënt dient te worden voldaan en niet aan Infomedics.
  • Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kan de patiënt tot 30 dagen na de factuurdatum indienen, bij voorkeur op de website www.Infomedics.nl
    
 3. Annulering
  Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Bij te laat annuleren worden de kosten voor een verzuimde afspraak in rekening gebracht.
  Door u geplaatste bestellingen (zolen/ortheses etc.) kunnen binnen 1 werkdag na de bestelling geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden.
   
 4. Restitutie
  De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Podotherapeutische zolen of ortheses zijn een hulpmiddel, er kan derhalve geen garantie gegeven worden over het effect van de therapie. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelend podotherapeut.
  Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
   
 5. Klachtenregeling
  In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling.

Bij twijfel of onduidelijkheid over de vergoeding kunt u het beste even contact op nemen met uw zorgverzekeraar.

Gratis voetencheck

Gratis voetencheck Combinatie podotherapeut en fysiotherapeut Twijfelt u of wij iets voor...

Blog - Hormonen en podotherapie

Puberteit De meest voorkomende klacht, getriggerd door hormonen bij pubers, zijn zweetvoeten....

Blog - Beenlengteverschil

Heeft u het gevoel dat u scheef staat? Dat u niet helemaal in balans staat? Ziet u dat u geen...

Blog - Wandelschoenen

Podotherapeuten krijgen vaak vragen over wandelschoenen; waar moet ik op letten bij het kopen...

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.