Diabetesvoetzorg

Sinds 2015 heeft iedere diabetes patiënt een zorgprofiel nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van voetzorg (uit de basisverzekering). Alleen een Simm’s classificatie is dus niet meer voldoende.

Vaststelling zorgprofiel en behandelplan

De podotherapeut zal na een voetonderzoek uw persoonlijke zorgprofiel (0, 1, 2, 3 of 4) vaststellen. Ook zal een persoonlijk behandelplan opgesteld worden. In dit behandelplan wordt o.a. het aantal onderzoeken en controles bij de podotherapeut beschreven. Ook het aantal medisch noodzakelijke voetbehandelingen, de eventuele (instrumentele) wondzorg, de medische rapportage en/of voorlichting worden benoemd. In het behandelplan staat ook of de voetbehandeling uitgevoerd moet worden door een aangesloten pedicure óf door een podotherapeut.

Vergoeding zorgverzekering

De vergoeding voor diabetesvoetzorg kan op twee manieren verlopen:

Buiten de keten

Als de internist de hoofdbehandelaar is voor uw diabetes mellitus dan valt de vergoeding ‘buiten de keten (ook wel binnen de tweede lijn)’.
De zorg buiten de keten wordt rechtstreeks door de podotherapeut bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. De podotherapeut ontvangt, afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel, een vaste vergoeding voor iedere patiënt die bij hem/haar bekend is. Dit is ongeacht het aantal behandelingen. Bij sommige mensen zullen meer behandelingen nodig zijn dan bij anderen. De podotherapeut ontvangt dus een “gemiddelde”. 
Van het bedrag wat de podotherapeut ontvangt dient de volledige diabetesvoetzorg betaald te worden. Dus alle onderzoeken en controles door de podotherapeut, maar ook de kosten voor de voetbehandelingen door de pedicure. Indien de voetzorg door de pedicure wordt uitgevoerd, dient de pedicure een contract te hebben met de podotherapeut. 

Binnen de keten

Is de huisarts de hoofdbehandelaar voor uw diabetes mellitus, dan valt u onder de regeling ‘binnen de keten’. De vergoeding verloopt dan via de Zorggroep waarbij u huisarts is aangesloten. Dit kan per Zorggroep verschillen. Neemt u voor meer informatie hierover contact op met de podotherapeut. 
Voor de ontvangen voetzorg door de podotherapeut en de medisch noodzakelijke voetzorg door de pedicure ontvangt u nooit een factuur. Vergoeding hiervan vindt plaats vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is ook niet van toepassing op deze voetzorg.
Pedicures kunnen een extra bedrag in rekening brengen wanneer u met hen afstemt dat u ook niet medisch noodzakelijke zorg wenst, zoals cosmetische verzorging of voetmassage.
Voor mensen met Zorgprofiel 0 of 1 is er geen vergoeding voor de voetzorg vanuit de basisverzekering. In een enkel geval is er nog vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk. Informeert u hier zelf naar bij uw zorgverzekering.

Pedicure

Foot-vision podotherapie heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met verschillende pedicures. Voor een actueel overzicht klik hier.

Let op!
Er is zowel binnen als buiten de keten een verwijzing nodig van de hoofdbehandelaar (huisarts of internist) om de geleverde zorg vergoed te krijgen.

Overige voetzorg 

Voor de overige voetzorg, die niet onder basisverzekering valt, is in sommige gevallen vergoeding uit de aanvullende verzekering mogelijk. De hoogte van deze vergoeding  is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en verschilt per verzekeraar. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de levering van podotherapeutische zolen of ortheses. 

Voor verdere vragen informeer bij uw podotherapeut.

Wachten is nooit zonder reden

U heeft een afspraak maar de therapeut loopt uit. Erg vervelend. Ach, een paar minuten wachten...

Gratis voetencheck

Gratis voetencheck Combinatie podotherapeut en fysiotherapeut Twijfelt u of wij iets voor...

Hielpijn

Klachten aan de hiel komen wij dagelijks tegen in de praktijk....

Blessures

Sporten is naast gezond ook leuk! Maar last van uw voet, enkel of knie? Onze podotherapeuten...

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.